Yurtfinance.nl alle rechten voorbehouden
Soms   hebt   u   extra   geld   nodig.   Bijvoorbeeld   omdat   u   even   krap   bij   kas   zit   of   omdat   u   iets   groots   wilt kopen.   U   kunt   dat   geld   sparen,   maar   geld   lenen   is   ook   een   mogelijkheid.   Yurt   Finance   biedt   diverse mogelijkheden.   Bij   ons   kunt   u   terecht   voor   een   lening   voor   verschillende   leendoelen.   Denk   aan   de financiering   van   een   auto,   studie,   caravan   of   boot.   Bij   Yurt   Finance   bieden   wij   diverse   vormen   van   een doorlopend krediet en een persoonlijke lening aan. DOORLOPEND KREDIET Het   Doorlopend   Krediet   is   uitermate   geschikt   voor   mensen   die   graag   wat   extra   geld   achter   de   hand hebben om voorziene en onvoorziene pieken in hun uitgaven te kunnen opvangen. Het Doorlopend Krediet is geschikt voor: •klanten met een regelmatig terugkerende geldbehoefte. •klanten die ook regelmatig extra willen terugbetalen. •klanten die minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud zijn. Het Doorlopend Krediet is minder geschikt voor: •klanten die op zoek zijn naar zekerheid: een vaste looptijd en een vaste rente. DE VOORDELEN VAN EEN DOORLOPEND KREDIET Met   een   Doorlopend   Krediet   hebt   u   een   geldbedrag   tot   uw   beschikking   en   kunt   u   doorlopend   opnemen tot   uw   limiet   en   aflossen.   U   profiteert   dus   van   flexibele   extra   financiële   ruimte.   Deze   leenvorm   is   zeer geschikt als u niet precies weet wanneer u geld nodig hebt en voor hoelang. DE NADELEN VAN EEN DOORLOPEND KREDIET De   flexibiliteit   van   het   Doorlopend   Krediet   kan   ook   een   nadeel   zijn.   Doordat   u   doorlopend   kunt   blijven opnemen   tot   aan   de   kredietlimiet,   is   er   geen   vooraf   afgesproken   looptijd.   De   bedragen   die   u   opneemt, moeten    ook    steeds    weer    afgelost    worden.    Hierdoor    kan    de    looptijd    langer    worden.    Het    vaste maandbedrag   is   opgebouwd   uit   een   deel   aflossing   en   een   deel   rente.   Wanneer   de   rente   stijgt,   wordt het   deel   aflossing   kleiner.   Hierdoor   kan   het   ook   langer   duren   voordat   u   de   hele   lening   hebt   afgelost.   De onduidelijkheid   over   de   looptijd   kan   een   nadeel   voor   u   zijn.   Wilt   u   eenmalig   een   geldbedrag   lenen   voor een   grote   aankoop   of   meer   zekerheid   over   de   looptijd   van   uw   lening?   Dan   is   een   Persoonlijke   Lening wellicht   een   geschiktere   lening.   Hierbij   hebt   u   een   vast   bedrag   per   maand,   een   vaste   rente   en   een vaste looptijd. Dat betekent meer zekerheid over uw maandbedrag en looptijd.
AFSPRAAK MAKEN AFSPRAAK MAKEN F I N A N C I E R I N G E N
PERSOONLIJKE LENING Een   Persoonlijke   Lening   is   een   lening   met   een   vast   termijnbedrag,   een   vaste   rente   en   een   vaste looptijd.   Deze   lening   is   hierdoor   zeer   geschikt   om   te   gebruiken   voor   de   aanschaf   van   goederen   met een beperkte levensduur. De looptijd kan dan worden aangepast aan de levensduur van de aanschaf. De Persoonlijke Lening is geschikt voor: •klanten die op zoek zijn naar zekerheid: een vaste looptijd en een vaste rente. •klanten die minimaal 21 en maximaal 67 jaar oud zijn. •klanten die een vast leendoel hebben. De Persoonlijke Lening is minder geschikt voor: •klanten met een terugkerende geldbehoefte. •klanten die regelmatig extra willen aflossen. VOORDELEN PERSOONLIJKE LENING Met   de   Persoonlijke   Lening   van   InterBank   leent   u   een   vast   bedrag   tegen   een   vaste   rente   voor   een vaste   looptijd.   U   weet   precies   welk   bedrag   u   leent,   welk   maandbedrag   u   betaalt   en   wanneer   de   lening is    afgelost.    Lekker    duidelijk    en    helder,    zonder    verrassingen.    Goed    geregeld    bij    InterBank.    Meer kenmerken van een Persoonlijke Lening. NADELEN PERSOONLIJKE LENING De   rente   van   de   Persoonlijke   Lening   ligt   over   het   algemeen   hoger   dan   de   rente   van   een   Doorlopend Krediet.   Met   de   Persoonlijke   Lening   kunt   u   de   afgeloste   bedragen   niet   opnieuw   opnemen.   U   kunt   ook niet   kosteloos   extra   aflossen.   Alles   is   van   tevoren   afgesproken.   Wilt   u   een   flexibele   lening   voor   extra financiële ruimte? Dan is een Doorlopend Krediet wellicht geschikter voor u.
FINANCIERINGEN Soms   hebt   u   extra   geld   nodig.   Bijvoorbeeld   omdat   u   even   krap   bij   kas zit   of   omdat   u   iets   groots   wilt   kopen.   U   kunt   dat   geld   sparen,   maar   geld lenen     is     ook     een     mogelijkheid.     Yurt     Finance     biedt     diverse mogelijkheden.     Bij     ons     kunt     u     terecht     voor     een     lening     voor verschillende    leendoelen.    Denk    aan    de    financiering    van    een    auto, studie,   caravan   of   boot.   Bij   Yurt   Finance   bieden   wij   diverse   vormen van een doorlopend krediet en een persoonlijke lening aan. DOORLOPEND KREDIET Het   Doorlopend   Krediet   is   uitermate   geschikt   voor   mensen   die   graag wat   extra   geld   achter   de   hand   hebben   om   voorziene   en   onvoorziene pieken in hun uitgaven te kunnen opvangen. Het Doorlopend Krediet is geschikt voor: •klanten met een regelmatig terugkerende geldbehoefte. •klanten die ook regelmatig extra willen terugbetalen. •klanten die minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud zijn. Het Doorlopend Krediet is minder geschikt voor: •klanten   die   op   zoek   zijn   naar   zekerheid:   een   vaste   looptijd   en   een vaste rente. DE VOORDELEN VAN EEN DOORLOPEND KREDIET Met   een   Doorlopend   Krediet   hebt   u   een   geldbedrag   tot   uw   beschikking en   kunt   u   doorlopend   opnemen   tot   uw   limiet   en   aflossen.   U   profiteert dus    van    flexibele    extra    financiële    ruimte.    Deze    leenvorm    is    zeer geschikt   als   u   niet   precies   weet   wanneer   u   geld   nodig   hebt   en   voor hoelang. DE NADELEN VAN EEN DOORLOPEND KREDIET De   flexibiliteit   van   het   Doorlopend   Krediet   kan   ook   een   nadeel   zijn. Doordat   u   doorlopend   kunt   blijven   opnemen   tot   aan   de   kredietlimiet,   is er   geen   vooraf   afgesproken   looptijd.   De   bedragen   die   u   opneemt, moeten   ook   steeds   weer   afgelost   worden.   Hierdoor   kan   de   looptijd langer   worden.   Het   vaste   maandbedrag   is   opgebouwd   uit   een   deel aflossing   en   een   deel   rente.   Wanneer   de   rente   stijgt,   wordt   het   deel aflossing   kleiner.   Hierdoor   kan   het   ook   langer   duren   voordat   u   de   hele lening    hebt    afgelost.    De    onduidelijkheid    over    de    looptijd    kan    een nadeel   voor   u   zijn.   Wilt   u   eenmalig   een   geldbedrag   lenen   voor   een grote   aankoop   of   meer   zekerheid   over   de   looptijd   van   uw   lening?   Dan is   een   Persoonlijke   Lening   wellicht   een   geschiktere   lening.   Hierbij   hebt u   een   vast   bedrag   per   maand,   een   vaste   rente   en   een   vaste   looptijd. Dat betekent meer zekerheid over uw maandbedrag en looptijd.
                                                    Yurtfinance.nl alle rechten voorbehouden
PERSOONLIJKE LENING Een   Persoonlijke   Lening   is   een   lening   met   een   vast   termijnbedrag,   een vaste   rente   en   een   vaste   looptijd.   Deze   lening   is   hierdoor   zeer   geschikt om   te   gebruiken   voor   de   aanschaf   van   goederen   met   een   beperkte levensduur.   De   looptijd   kan   dan   worden   aangepast   aan   de   levensduur van de aanschaf. De Persoonlijke Lening is geschikt voor: •klanten   die   op   zoek   zijn   naar   zekerheid:   een   vaste   looptijd   en   een vaste rente. •klanten die minimaal 21 en maximaal 67 jaar oud zijn. •klanten die een vast leendoel hebben. De Persoonlijke Lening is minder geschikt voor: •klanten met een terugkerende geldbehoefte. •klanten die regelmatig extra willen aflossen. VOORDELEN PERSOONLIJKE LENING Met   de   Persoonlijke   Lening   van   InterBank   leent   u   een   vast   bedrag tegen   een   vaste   rente   voor   een   vaste   looptijd.   U   weet   precies   welk bedrag   u   leent,   welk   maandbedrag   u   betaalt   en   wanneer   de   lening   is afgelost.    Lekker    duidelijk    en    helder,    zonder    verrassingen.    Goed geregeld bij InterBank. Meer kenmerken van een Persoonlijke Lening. NADELEN PERSOONLIJKE LENING De   rente   van   de   Persoonlijke   Lening   ligt   over   het   algemeen   hoger   dan de   rente   van   een   Doorlopend   Krediet.   Met   de   Persoonlijke   Lening   kunt u    de    afgeloste    bedragen    niet    opnieuw    opnemen.    U    kunt    ook    niet kosteloos   extra   aflossen.   Alles   is   van   tevoren   afgesproken.   Wilt   u   een flexibele   lening   voor   extra   financiële   ruimte?   Dan   is   een   Doorlopend Krediet wellicht geschikter voor u.
AFSPRAAK MAKEN AFSPRAAK MAKEN